ลือ!! iOS 11 จะเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ สามารถ FaceTime สนทนาได้พร้อมกันหลายคน

You may also like...